Zarejestruj się i zamów kartę członkowską.

Przejdź do rejestracji

O Open Finance

Wybór odpowiedniego produktu finansowego może stać się łatwiejszy dzięki wiedzy i doświadczeniu Eksperta Finansowego Open Finance.

Open Finance SA – lider na rynku pośrednictwa finansowego w Polsce

Firma działa na rynku od 2004 roku. Mocną pozycję zawdzięcza połączeniu wieloletniego doświadczenia z nowoczesnym podejściem do zarządzania finansami osobistymi Klientów. Bezpłatnie porównuje produkty bankowe, towarzystw ubezpieczeniowych czy też funduszy inwestycyjnych – to szeroka oferta, dzięki której Klienci mają wybór odpowiednich rozwiązań „na wyciagnięcie ręki” i to w jednym miejscu. W ofercie znajdują się wyselekcjonowane kredyty hipoteczne, gotówkowe, ubezpieczenia i lokaty bankowe 20 banków. Ponad 3 000 Ekspertów Finansowych na terenie całej Polski jest do dyspozycji Klientów – już ponad 2 mln osób zaufało i skorzystało z usług Open Finance SA.

Osobom szukającym kredytu pomagamy:

 • wybrać najkorzystniejszy kredyt mieszkaniowy spośród ofert najlepszych banków
 • określić walutę, oprocentowanie i okres spłaty zadłużenia
 • wyjaśnić różnice w poszczególnych ofertach
 • wypełnić wymagane dokumenty
 • sfinalizować podpisanie umowy z bankiem
 • zamienić dotychczasowy kredyt na nowy - tańszy - w innym banku
 • połączyć wszystkie dotychczasowe kredyty w jeden tańszy

Osobom inwestującym pomagamy:

 • określić obecne i przyszłe potrzeby finansowe
 • wybrać odpowiednie formy lokowania i inwestowania pieniędzy
 • przygotować strategię inwestowania
 • w łatwy sposób inwestować w fundusze inwestycyjne

Produkty finansowe

KREDYTY HIPOTECZNE

 • Osobom, które szukają kredytu, pomagamy na każdym etapie procedury kredytowej – począwszy od wyboru oferty, przez składanie wniosku, negocjacje z bankiem, podpisanie umowy, aż do wypłaty kredytu.
 • Pomagamy także osobom, które kredyt już mają. Sprawdzamy, czy warto go refinansować lub spłacić wcześniej.
 • Pomagamy osobom, które dopiero szukają mieszkania, np. szacujemy maksymalną zdolność kredytową, koszty kredytowe oraz transakcyjne, oceniamy rentowność inwestycji.

KREDYTY GOTÓWKOWE:

 • Pomagamy przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • Gwarantujemy szybką decyzję kredytową – możliwość uzyskania środków nawet w jeden dzień!
 • Objaśniamy szczegóły oferty kredytowej.
 • Pomagamy przy dopełnianiu formalności.

UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE:

 • Dajemy duży wybór z szerokiej oferty ubezpieczeń indywidualnych i grupowych.
 • Pomagamy w doborze ubezpieczenia do indywidualnej sytuacji.
 • Oferujemy ubezpieczenia od chorób i hospitalizacji, majątkowe, komunikacyjne, NNW i ubezpieczenia na życie.
 • Umożliwiamy połączenie ubezpieczenia z planem oszczędnościowym.

UBEZPIECZENIA GRUPOWE:

 • Pomagamy dostosować zakres ubezpieczenia do potrzeb i możliwości osób przystępujących do umowy.
 • Oferujemy ubezpieczenia umożliwiające objęcie ochroną rodziny pracownika.
 • Proponujemy uproszczoną procedurę obejmowania ochroną oraz procedurę oceny ryzyka.
 • Dajemy możliwość wyboru wariantu i zakresu ubezpieczenia w zależności od aktualnych potrzeb i możliwości finansowych.
 • Wyszukamy optymalną ofertę, aby skorzystać z szerokiego zakresu ochrony i wysokich sum ubezpieczenia w zamian za przystępną składkę.

INWESTYCJE:

 • Pomagamy wybrać odpowiednią lokatę i doradzamy, jak znaleźć zyskowne inwestycje.
 • Proponujemy cały wachlarz produktów w zależności od indywidualnych preferencji inwestycyjnych.
 • Sugerujemy inwestycje alternatywne.

Ekspert Open Finance jest zawsze do Twojej dyspozycji kiedy potrzebujesz porady w zakresie produktów finansowych.

Zarejestruj się w akcji Twój Ekspert w Świecie Finansów i zyskaj swojego indywidualnego eksperta i pakiet dodatkowych profitów.

Open Finance SA

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

801 600 200 | solidarnosc@open.pl

Wszelką korespondencję w temacie powyższej akcji prosimy adresować z dopiskiem „Twój Ekspert w Świecie Finansów”.

Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora.

Przed podjęciem decyzji odnośnie zawarcia umowy, Open Finance SA zaleca zapoznanie się z dokumentami stanowiącymi podstawę jej zawarcia. Skorzystanie z produktów następuje wyłącznie na własne ryzyko inwestora. Dane te nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej.

Niezależnie od informacji uzyskanych w oddziale Open Finance SA przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do określenia i oceny jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Open Finance SA uprzejmie informuje, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowane Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych w oddziale Open Finance SA. W ocenie zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań.

Open Finance SA informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej w zakresie wykonywania czynności doradztwa z poniżej wskazanymi podmiotami przy oferowaniu produktów firmowych: Alior Bank SA, BOŚ SA, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, Idea Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, PEKAO Bank Hipoteczny SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Pekao SA, Bank BGŻ BNP Paribas SA, Plus Bank SA, Nest Bank SA, Siemens Finance Sp. z o.o., Getin Leasing SA, Idea Leasing SA, Pekao Leasing SA, Raiffeisen Leasing Polska SA, BZ WBK Leasing SA, Bibby Financial Services Sp. z o.o., Idea Money SA, Pragma Faktoring SA, Inicjatywa Mikro Sp. z o.o., Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy SA, Tise SA Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, EBDF SA, Iwoca Poland Sp. z o.o. Stan na 03.07.2017r.

W nawiązaniu do regulacji art. 7 ust. 4-5 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. z dn. 11 sierpnia 2011 r.) Open Finance SA informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem, na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności doradztwa, o których mowa w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665) przy udzielaniu kredytów gotówkowych, ze wskazanymi poniżej podmiotami: Alior Bank SA, Deutsche Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Bank Pocztowy SA, Raiffeisen Bank Polska SA, oraz umowy marketingowej z Bank Pekao SA i Plus Bank SA. Stan na dzień 03.07.2017 r.

Open Finance SA informuje, że jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego.

Open Finance SA informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.), z poniżej wskazanymi podmiotami: Alior Bank SA, BOŚ SA, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, Euro Bank SA, ING Bank Śląski SA, Bank Millennium SA, mBank SA, PKO BP SA, PKO Bank Hipoteczny SA, Bank Pocztowy SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank BGŻ BNP Paribas SA oraz wykonuje czynności faktyczne na podstawie umowy marketingowej z Bank Pekao SA. Stan na dzień 03.07.2017 r.

Open Finance SA informuje, że nie świadczy usług doradczych w rozumieniu art. 4 pkt 26 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r., poz. 819).

Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 743 566,63 zł, tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.