Zarejestruj się i zamów kartę członkowską.

Przejdź do rejestracji

Aktualne promocje

W Open Finance uczestnicy akcji Twój Ekspert w Świecie Finansów mają możliwość skorzystania ze specjalnych ofert promocyjnych, dostępnych tylko dla członków akcji!

Aktualne promocje sprawdzaj na tej stronie bądź zapytaj o nie swojego indywidualnego eksperta!

Zasilimy Twoją kartę - za kredyt, ubezpieczenie i inwestycję.

Doładujemy Twoją kartę środkami pieniężnymi!

Potrzebujesz kredytu? Chcesz się ubezpieczyć?
A może chciałbyś po prostu zacząć regularnie oszczędzać?

Ofertę produktów finansowych przedstawi Ci ekspert a za swój produkt finansowy doładujemy Twoją kartę członkowską dodatkową kwotą pieniędzy*.

Premiujemy każdy udzielony przy naszym udziale produkt finansowy:

 • w ramach kredytów hipotecznych,
 • z oferty kredytów gotówkowych,
 • z listy propozycji inwestycyjnych*,
 • z propozycji ubezpieczeń na życie.

* Aktualna tabela wysokości doładowań i lista premiowanych inwestycji znajduje się w regulaminie Akcji.

Doładowaną kwotę przeznaczysz na zakup towarów i usług według swojego uznania, wszędzie tam gdzie obsługiwane są płatności kartą MasterCard.

Zniżki na produkty inwestycyjne*

Twoje oszczędności mogą zarabiać więcej niż na standardowej lokacie. Inwestuj aktywnie i dobieraj produkty do swoich preferencji. W Open Finance znajdziesz szeroki wachlarz rozwiązań. A dodatkowo zyskasz zniżkę w postaci do -15% opłaty transakcyjnej na start.

Promocja dostępna tylko dla uczestników akcji „Twój Ekspert w Świecie finansów!

Twoja inwestycja może opierać się na:

 • obligacjach korporacyjnych emitowanych przez przedsiębiorstwa,
 • indeksach surowcowych,
 • kursach akcji, obligacji, walut, surowców, instrumentów pochodnych,
 • wierzytelnościach osób fizycznych.

Korzyści z oszczędzania

 • Pomnażanie oszczędności.
 • Bezpieczna przyszłość Twojej rodziny.
 • Zabezpieczenie finansowe Twoje oraz najbliższych w trudnych sytuacjach życiowych.

W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które w okresie od dnia 4 maja 2015 roku spełnią łącznie następujące warunki: a) wypełnią poprawnie i czytelnie formularz zgłoszeniowy przystąpienia do Promocji, według wzoru wskazanego przez Open Finance SA oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie przez Open Finance SA danych osobowych w celach związanych z organizacją Promocji oraz przyznaniem nagród; b) są uczestnikami Akcji „Twój Ekspert w Świecie Finansów”.

Przed podjęciem decyzji odnośnie zawarcia umowy, Open Finance SA zaleca zapoznanie się z dokumentami stanowiącymi podstawę jej zawarcia. Skorzystanie z produktów następuje wyłącznie na własne ryzyko inwestora. Dane te nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej.

Niezależnie od informacji uzyskanych w oddziale Open Finance SA przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do określenia i oceny jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Regulamin Promocji, Ogólne Warunki Ubezpieczenia ubezpieczeń oraz Prospekty Emisyjne funduszy inwestycyjnych wchodzących w skład Promocji znajdują się w oddziałach Open Finance SA lub dostępne są pod poniższymi linkami:  Regulamin promocji Zyskaj więcej >>.

Open Finance SA

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

801 600 200 | solidarnosc@open.pl

Wszelką korespondencję w temacie powyższej akcji prosimy adresować z dopiskiem „Twój Ekspert w Świecie Finansów”.

Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora.

Przed podjęciem decyzji odnośnie zawarcia umowy, Open Finance SA zaleca zapoznanie się z dokumentami stanowiącymi podstawę jej zawarcia. Skorzystanie z produktów następuje wyłącznie na własne ryzyko inwestora. Dane te nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej.

Niezależnie od informacji uzyskanych w oddziale Open Finance SA przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do określenia i oceny jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Open Finance SA uprzejmie informuje, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowane Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych w oddziale Open Finance SA. W ocenie zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań.

Open Finance SA informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej w zakresie wykonywania czynności doradztwa z poniżej wskazanymi podmiotami przy oferowaniu produktów firmowych: Alior Bank SA, BOŚ SA, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, Idea Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, PEKAO Bank Hipoteczny SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Pekao SA, Bank BGŻ BNP Paribas SA, Plus Bank SA, Nest Bank SA, Siemens Finance Sp. z o.o., Getin Leasing SA, Idea Leasing SA, Pekao Leasing SA, Raiffeisen Leasing Polska SA, BZ WBK Leasing SA, Bibby Financial Services Sp. z o.o., Idea Money SA, Pragma Faktoring SA, Inicjatywa Mikro Sp. z o.o., Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy SA, Tise SA Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, EBDF SA, Iwoca Poland Sp. z o.o. Stan na 03.07.2017r.

W nawiązaniu do regulacji art. 7 ust. 4-5 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. z dn. 11 sierpnia 2011 r.) Open Finance SA informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem, na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności doradztwa, o których mowa w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665) przy udzielaniu kredytów gotówkowych, ze wskazanymi poniżej podmiotami: Alior Bank SA, Deutsche Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Bank Pocztowy SA, Raiffeisen Bank Polska SA, oraz umowy marketingowej z Bank Pekao SA i Plus Bank SA. Stan na dzień 03.07.2017 r.

Open Finance SA informuje, że jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego.

Open Finance SA informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.), z poniżej wskazanymi podmiotami: Alior Bank SA, BOŚ SA, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, Euro Bank SA, ING Bank Śląski SA, Bank Millennium SA, mBank SA, PKO BP SA, PKO Bank Hipoteczny SA, Bank Pocztowy SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank BGŻ BNP Paribas SA oraz wykonuje czynności faktyczne na podstawie umowy marketingowej z Bank Pekao SA. Stan na dzień 03.07.2017 r.

Open Finance SA informuje, że nie świadczy usług doradczych w rozumieniu art. 4 pkt 26 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r., poz. 819).

Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 743 566,63 zł, tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.